English Polski
Loading

Gry wywołują emocje, angażują, uczą.
Gry rozwijają konkretne umiejętności,
a także integrują zespół.
Dlatego gry są podstawą wszystkich naszych spotkań.

Thinking on the edge

Współpraca

Scrapbooki

Strategia

Surrealizm

Mosty

Wiele osób jeszcze kilka dni po spotkaniu analizowało przebieg gry, starając się zrozumieć swój sukces lub porażkę, wyciągając wnioski na przyszłość. Obecnie, gdy poruszamy tematy strategiczne, możemy się odwoływać do gry, w której możliwa był natychmiastowa obserwacja skutków stosowanych strategii.
Ewa Latko – Dyrektor Zarządzający Medical Nutrition Division – Nutricia Polska

Strategia

Strategia

Strategia to sztuka rozwiązywania trudnych, niejednoznacznych problemów w celu obrony naszych interesów. Clausewitz i Sun Tzu to mistrzowie strategii. Ich myśli mogą nas inspirować, gdy rywalizujemy jako ludzie, zespoły, firmy. Mądra strategia to umiejętność zawierania sojuszy, gdyż bez współpracy nie ma zwycięstwa.

Gra „Strategia” jest grą pełną emocji, która częściowo jest rozgrywana na planszy, a częściowo w terenie. Zespoły mają do wykonania wiele, bardzo różnorodnych i ciekawych zadań, a zasobami zdobytymi podczas ich realizacji zarządzają stratedzy. Gra ma silny wpływ motywujący i zwiększający zaangażowanie dla zespołów przed ważnymi firmowymi projektami.

Programy szkoleniowe, w których wykorzystujemy tę grę: