English Polski
Loading

Tworząc programy kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy i użyteczność w pracy. Uczestnicy od razu mogą sprawdzić tę wiedzę w grach i się do niej przekonać.
Programy spotkań układamy tak, aby pasowały do aktualnych potrzeb zespołu. W zależności od nich możemy położyć nacisk na wiedzę, narzędzia lub integrację.

Zarządzanie przez cele

Współpraca i zaufanie

Przywództwo w zespole

Strategically Thinking Leader – e-learning

Od 2004 roku szkolenia Discover Team wzmacniają mój zespół.
Andrzej Odzioba – Dyrektor Sprzedaży
- Żywiec Zdrój S.A.

Lider Myślący Strategicznie

Efektywny zespół

Mądra integracja

Miękkie umiejętności zarządzania projektem

Kreatywność

Mądra integracja

Mądra integracja

Zwrócił się do nas dyrektor personalny jednego z największych koncernów międzynarodowych z prośbą o przygotowanie gry, dzięki której wzrośnie wśród pracowników zaufanie, poczucie wspólnego celu i chęć wymiany informacji, a zespół się zintegruje. Powiedział „nie tak ważne jest, żeby się lubili  (choć to cenne), ale ważne żeby się szanowali”. Tak powstała Gra „Współpraca”. Tworząc ją wykorzystaliśmy nasze doświadczenia, jak można najefektywniej i długoterminowo budować zaufanie. Budowanie zaufania powinno się opierać na wspólnych pozytywnych doświadczeniach.  To podejście zaimplementowaliśmy w grze.

Jak sprawić, aby wyjazdy integracyjne dały jak najwięcej?
Wypracowaliśmy model nazwany przez nas Mądrą Integracją.  Jest to zrównoważone połączenie zabawy i nauki. Mądra Integracja jest ciekawym wydarzeniem, ale także skutecznie kształtuje długofalowe cele związane z kulturą organizacyjną firmy. Efektywność pracowników bezpośrednio zależy od relacji między nimi i od atmosfery w biurze. Czy przychodzą do pracy z dobrym nastawieniem, czy z obawą i niechęcią?
Dzięki Mądrej Integracji w zespole tworzą się wspólne historie, wspólne znaczenia i symbole wzmacniające więzi.

Podczas gier, symulacji i projektów, z dala od codziennej rutyny, jest łatwiej o otwartość i pogłębianie relacji. Uczestnicy w działaniu dowiadują się o sobie nowych rzeczy. Poznają się lepiej, co wpływa na wzrost zaufania.
Oprócz wartości merytorycznych, takie spotkania niosą radość ze wspólnego działania, wiarę w możliwości zespołu i motywację do dalszej pracy.

Ważne jest, aby spotkanie integracyjne zakończyło się refleksją podsumowującą. Pogłębi ona integrację uczestników pozwalając im wspólnie zastanowić się jak to, czego doświadczyli, mogą zaadoptować w firmie.

Korzyści ze szkolenia:

  • Lepsze poznanie się uczestników;
  • Wzrost motywacji;
  • Budowanie kultury firmy;/li>
  • Poprawa współpracy.

Gry, które wykorzystujemy w tym programie szkoleniowym: