English Polski
Loading

Gry wywołują emocje, angażują, uczą.
Gry rozwijają konkretne umiejętności,
a także integrują zespół.
Dlatego gry są podstawą wszystkich naszych spotkań.

Thinking on the edge

Współpraca

Scrapbooki

Strategia

Surrealizm

Mosty

Wiele osób jeszcze kilka dni po spotkaniu analizowało przebieg gry, starając się zrozumieć swój sukces lub porażkę, wyciągając wnioski na przyszłość. Obecnie, gdy poruszamy tematy strategiczne, możemy się odwoływać do gry, w której możliwa był natychmiastowa obserwacja skutków stosowanych strategii.
Ewa Latko – Dyrektor Zarządzający Medical Nutrition Division – Nutricia Polska

Współpraca

Współpraca

Gra „Współpraca” pozwala uświadomić uczestnikom, że sukces można osiągnąć wtedy, gdy wszyscy razem dążą do wspólnego celu. Uczestnicy mają za zadanie zbudowanie efektownego toru przyczynowo – skutkowego ze spektakularnym zakończeniem. Zbudowanie jego będzie wymagało od uczestników kooperacji i wzajemnego zaufania. Zadanie na początku wydaje się uczestnikom bardzo trudne, wręcz niemożliwe do zrealizowania. Tym większa jest na końcu radość ze wspólnej pracy i docenienie faktu, że razem możemy rozwiązać problem.
Po zbudowaniu toru z zapartym tchem wszyscy czekają na to jak zadziała całość. Udanej próbie towarzyszy wielka radość, poczucie sukcesu i satysfakcji ze wspólnie wykonanego zadania.

Programy szkoleniowe, w których wykorzystujemy tę grę: