English Polski

Dofinansowanie

 

Tytuł projektu:  Wsparcie Discover Team Krzysztof Kamionka we wdrożeniu innowacyjnej usługi szkoleniowej on-line z zastosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji.

 

Cele projektu: Celem projektu jest wsparcie Discover Team Krzysztof Kamionka w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowej o charakterze technologicznym – spersonalizowanego szkolenia on-line z kompetencji strategicznych, łączącego e-learning i interaktywną grę z zastosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji.

Planowane efekty: Efektem projektu będzie wdrożenie 1 nowej usługi (innowacja produktowa o charakterze technologicznym), a docelowo wzrost przychodów, poszerzenie oferty, wejście na rynki zagraniczne, wzrost efektywności i konkurencyjności Wnioskodawcy.

Wartość projektu brutto: 1 175 511,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 615 090,00 zł.