English Polski
Loading

Gry wywołują emocje, angażują, uczą.
Gry rozwijają konkretne umiejętności,
a także integrują zespół.
Dlatego gry są podstawą wszystkich naszych spotkań.

Thinking on the edge

Współpraca

Scrapbooki

Strategia

Surrealizm

Mosty

Wiele osób jeszcze kilka dni po spotkaniu analizowało przebieg gry, starając się zrozumieć swój sukces lub porażkę, wyciągając wnioski na przyszłość. Obecnie, gdy poruszamy tematy strategiczne, możemy się odwoływać do gry, w której możliwa był natychmiastowa obserwacja skutków stosowanych strategii.
Ewa Latko – Dyrektor Zarządzający Medical Nutrition Division – Nutricia Polska

Scrapbooki

Scrapbooki

Gra „Scrapbooki” uruchamia procesy komunikacji w zespole, wzajemne poznanie się, buduje zaufanie i współpracę. Uczestnicy tworzą z przygotowanych zdjęć, gazet i tkanin kolaże – scrapbooki. Scrapbooki to w dosłownym tłumaczeniu „albumy na wycinki”. Każdy uczestnik tworzy scrapbook na temat „Opowiem Wam o sobie”. Atmosfera tworzenia daje możliwość refleksji nad tym, co jest ważne dla każdego z nas. Następnie każda osoba opowiada o swoim scrapbooku. Inni w tym czasie słuchają, a potem zadają pytania. Umożliwia to wzajemne poznanie się i lepsze zrozumienie, pozwala „pogłębić” wzajemne kontakty. Wartością samą w sobie są bardzo ciekawe prace i radość uczestników z uzyskanego efektu.

Programy szkoleniowe, w których wykorzystujemy tę grę: