English Polski
Loading

Tworząc programy kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy i użyteczność w pracy. Uczestnicy od razu mogą sprawdzić tę wiedzę w grach i się do niej przekonać.
Programy spotkań układamy tak, aby pasowały do aktualnych potrzeb zespołu. W zależności od nich możemy położyć nacisk na wiedzę, narzędzia lub integrację.

Zarządzanie przez cele

Współpraca i zaufanie

Przywództwo w zespole

Storytelling

Od 2004 roku szkolenia Discover Team wzmacniają mój zespół.
Andrzej Odzioba – Dyrektor Sprzedaży
- Żywiec Zdrój S.A.

Myślenie strategiczne

Efektywny zespół

Mądra integracja

Miękkie umiejętności zarządzania projektem

Kreatywność

Storytelling

Storytelling

Historia opowiedziana przez Steve’a Jobsa podczas rozdania dyplomów na Uniwersytecie Stanforda w 2005 roku kończyła się taką konkluzją:
Raz jeszcze, nie możesz łączyć punktów patrząc w przyszłość; można je jedynie łączyć patrząc wstecz. Trzeba więc ufać, że w jakiś sposób wydarzenia te połączą w przyszłości. Musisz w coś wierzyć – w przeczucie, przeznaczenie, życie, karmę, w cokolwiek. To podejście nigdy mnie nie zawiodło i wiele zmieniło w moim życiu”.

My także spojrzeliśmy wstecz i połączyliśmy kilka punktów cofając się aż do XIX wieku. Co łączy młockarnię, roboty, nasze gry? Prosimy, poznaj naszą Historię!

Inspiracją do zaprojektowania szkolenia „Storytelling” była rosnąca tendencja do używania opowieści do poszerzania wyobraźni i umiejętności komunikacyjnych uczestników. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z głównymi zasadami tworzenia, wyboru i opowiadania opowieści oraz z możliwościami wykorzystania ich podczas komunikacji biznesowej.

Sztuka opowiadania istnieje w wielu formach, począwszy od mitów, legend i eposów, aż do anegdot, które możemy wykorzystywać w komunikacji biznesowej. Nawet prosta prezentacja w Power Poincie, w którą zostaje wpleciona opowieść, zyskuje na znaczeniu. Wykresy i liczby nie robią już na nikim wrażenia. Odbiorca przecież nie jest w stanie zapamiętać potoku szczegółów. Poprzez odnoszenie się do konkretnych, indywidualnych doświadczeń przykuwamy uwagę, zaciekawiamy.  „Wciągamy” słuchaczy, a oni chętniej i uważniej słuchają.
Rolą opowiadającego jest wywołanie w słuchaczach emocji, a co za tym idzie, spowodowanie, by słuchacz „przeżywając” opowieść lepiej zrozumiał przekazywane treści i wypływający z nich ogólny sens.
Emocje wyzwolone w wyniku opowieści mogą sprowokować słuchaczy do działania, zmienić ich nastawienie do problemu oraz pobudzić wyobraźnię. Nie trzeba być zawodowym aktorem, aby dobrze opowiadać. Wystarczy tylko obudzić swoje wrodzone zdolności oratorskie i dać się ponieść wodzom fantazji.
Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, przejdziemy do działań praktycznych polegających na rozwijaniu warsztatu mówcy.

Korzyści ze szkolenia:

  • Nabycie i wzmocnienie umiejętności tworzenia i opowiadania historii;
  • Wzrost pewności siebie podczas prezentacji;
  • Zrozumienie, jakie elementy budują historię, i jak je można wykorzystać;
  • Nabycie umiejętności tworzenia dramaturgii historii.

Gry, które wykorzystujemy w tym programie szkoleniowym: