English Polski
Loading

Tworząc programy kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy i użyteczność w pracy. Uczestnicy od razu mogą sprawdzić tę wiedzę w grach i się do niej przekonać.
Programy spotkań układamy tak, aby pasowały do aktualnych potrzeb zespołu. W zależności od nich możemy położyć nacisk na wiedzę, narzędzia lub integrację.

Zarządzanie przez cele

Współpraca i zaufanie

Przywództwo w zespole

Strategically Thinking Leader – e-learning

Od 2004 roku szkolenia Discover Team wzmacniają mój zespół.
Andrzej Odzioba – Dyrektor Sprzedaży
- Żywiec Zdrój S.A.

Lider Myślący Strategicznie

Efektywny zespół

Mądra integracja

Miękkie umiejętności zarządzania projektem

Kreatywność

Przywództwo w zespole

Przywództwo w zespole

Szukam ludzi na niebezpieczną wyprawę. Niskie stawki, nieludzkie zimno, długie miesiące w całkowitej ciemności, nieustanne niebezpieczeństwo, bezpieczny powrót do domu wątpliwy. Honory i uznanie w przypadku powodzenia misji”.

Takie ogłoszenie w londyńskiej gazecie dał jeden z największych odkrywców Antarktydy, Ernest Shackleton. Jego ostatnia wyprawa to ciąg dramatycznych wydarzeń. Każde z nich mogło skończyć się tragedią. Statek, na którym płynął został zmiażdżony przez lód. Załoga ewakuowała się na szalupy, aby dopłynąć w nieustającym sztormie do bezludnej wyspy. Shackleton pozostawił załogę na wyspie i zorganizował wyprawę ratunkową na małej łodzi przez najbardziej burzliwe wody świata, a następnie pokonał niezdobyte góry, aby dotrzeć do osady wielorybników. Uratował całą załogę.  Shackleton uważany jest za wzór przywództwa.
Był liderem służącym innym. Zawsze pomniejszał różnice w statusie, nalegając na grzeczność i wzajemny szacunek wszystkich członków załogi. Jak powiedział o nim jeden z uczestników: „zawsze starał się ze wszystkich sił, zaszczepiał wiarę w momentach, kiedy wszystko widzieliśmy w najczarniejszych barwach.
Tryskał pozytywną energią. Pracował najciężej, sypiał najkrócej i stał w pierwszym szeregu. Utrzymywał kondycję fizyczną lepszą niż ktokolwiek w załodze.

Przewodzenie ludziom jest wyzwaniem i odpowiedzialnością. Organizacje potrzebują efektywnych przywódców, którzy rozumieją zmieniającą się rzeczywistość biznesową, a także inteligentnie i z wrażliwością motywują swych podwładnych. Kierowanie zespołem to w dzisiejszych czasach nie tylko podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń. Przywódca powinien mieć wizję i umieć ją przekazać zespołowi, powinien również dobrze tym zespołem zarządzać, aby praca była efektywna.

Szkolenie, który proponujemy, opiera się na założeniu, że każdy z nas może nauczyć się, jak być lepszym liderem. W tym celu należy koncentrować się na: wynikach, procesie i relacjach. Właśnie na tych trzech aspektach opieramy to szkolenie.
Dbanie o wyniki wiąże się z umiejętnością zarządzania przez cele. Nad przebiegiem procesu czuwa lider-koordynator, który umiejętnie wykorzystuje zasoby zespołu, a w momentach kryzysowych potrafi narzucić kierunek i cel.
Koncentracja na relacjach w zespole pomaga budować zaufanie w zespole oraz zwiększać motywację.

Korzyści ze szkolenia:

  • Zrozumienie, czym jest przywództwo;
  • Diagnoza własnego potencjału przywódczego;
  • Zaplanowanie swojego rozwoju w zakresie przywództwa;
  • Wzrost efektywności przywództwa;
  • Poprawienie umiejętności zarządzania zespołem;
  • Wypracowanie własnego stylu przywództwa.

Gry, które wykorzystujemy w tym programie szkoleniowym: