English Polski
Loading

Tworząc programy kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy i użyteczność w pracy. Uczestnicy od razu mogą sprawdzić tę wiedzę w grach i się do niej przekonać.
Programy spotkań układamy tak, aby pasowały do aktualnych potrzeb zespołu. W zależności od nich możemy położyć nacisk na wiedzę, narzędzia lub integrację.

Zarządzanie przez cele

Współpraca i zaufanie

Przywództwo w zespole

Strategically Thinking Leader – e-learning

Od 2004 roku szkolenia Discover Team wzmacniają mój zespół.
Andrzej Odzioba – Dyrektor Sprzedaży
- Żywiec Zdrój S.A.

Lider Myślący Strategicznie

Efektywny zespół

Mądra integracja

Miękkie umiejętności zarządzania projektem

Kreatywność

Miękkie umiejętności zarządzania projektem

Miękkie umiejętności zarządzania projektem

Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt, które pracowały nad ważnym projektem.
Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę i Każdy został o to poproszony.
Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił.
Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powinnością Każdego.
Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że Nikt tego nie zrobił.
Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek.

Aby nie zdarzyło się tak, jak powyżej, zespół projektowy i menedżer projektu, powinni mieć tzw. „miękkie umiejętności”. Sukcesu projektu często zależy właśnie od „miękkich umiejętności”, które koncentrują się w czterech obszarach:

  • Przywództwo
  • Komunikacja
  • Zespół
  • Kreatywność

Proponujemy szkolenie, które łączy te obszary w jedną spójną całość.

Przywództwo
Rolą Lidera Projektu jest między innymi przywództwo, motywowanie i rozwiązywanie konfliktów wśród pracowników, którzy z formalnego punktu widzenia nie są jego podwładnymi. Liderzy Projektu z dużymi „miękkimi umiejętnościami” częściej angażują członków zespołu w podejmowanie decyzji, potrafią rozbudzić entuzjazm i zaangażowania, potrafią również przekonywać, umieją wydobyć z ludzi to co najlepsze.

Komunikacja
Skuteczna komunikacja jest ważna przede wszystkim w kontaktach z zespołem. Ważne jest. aby przepływ informacji w zespole był prawidłowy, aby zespół rozumiał gdzie zmierza i jak ma ten cel osiągnąć. Opiera się ona na umiejętnościach interpersonalnych – na umiejętności bezpośredniej rozmowy, feedbacku, kontaktowania się z innymi, prowadzenia dyskusji.

Zespół
Doświadczenia sportowe uczą, że dobry zespół będzie działał efektywnie, gdy każdy zna swoje miejsce w zespole, a także rozumie na jakich pozycjach grają inni. Współpraca w skomplikowanych projektach opiera się na tym samym mechanizmie. Wszyscy są współodpowiedzialność za sukces lub porażkę projektu. Dlatego jest ważne, aby każdy biorący udział w zajęciach zrozumiał i określił swoją pozycję w zespole, wynikającą ze specjalistycznych umiejętności i z zachowania w zespole.

Kreatywność
Wszystko w projekcie może być rozwiązane w sposób oryginalny. Każdy projekt wymaga ciągłej weryfikacji założeń i konkretnych rozwiązań. Dlatego kreatywność jest ważną umiejętnością dla projektantów, inżynierów, szefów.

Korzyści ze szkolenia:

  • Wzmocnienie roli Lidera Projektu;
  • Zdobycie spójnych umiejętności liderskich;
  • Wzmocnienie zespołu projektowego.

Gry, które wykorzystujemy w tym programie szkoleniowym: