English Polski
Loading

Tworząc programy kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy i użyteczność w pracy. Uczestnicy od razu mogą sprawdzić tę wiedzę w grach i się do niej przekonać.
Programy spotkań układamy tak, aby pasowały do aktualnych potrzeb zespołu. W zależności od nich możemy położyć nacisk na wiedzę, narzędzia lub integrację.

Zarządzanie przez cele

Współpraca i zaufanie

Przywództwo w zespole

Strategically Thinking Leader – e-learning

Od 2004 roku szkolenia Discover Team wzmacniają mój zespół.
Andrzej Odzioba – Dyrektor Sprzedaży
- Żywiec Zdrój S.A.

Lider Myślący Strategicznie

Efektywny zespół

Mądra integracja

Miękkie umiejętności zarządzania projektem

Kreatywność

Efektywny zespół

Efektywny zespół

Brytyjska korporacja ICI, jeden z największych producentów chemicznych na świecie, stworzyła bardzo wysokie standardy rekrutacji. Obowiązywała zasada „tylko najlepsi”. Na stanowiska kierownicze zatrudniane były osoby kończące najlepsze uniwersytety z najwyższymi ocenami. Naukowcy z tytułami doktorów kierowali fabrykami. W ten sposób powstała specyficzna elita zarządzająca o wysokim IQ, analitycznych umysłach i wysokim poziomie krytycznego myślenia.
Czy to nie jest metoda stworzenia idealnego, efektywnego zespołu?
Okazało się, że nie!

Dlaczego jedne zespoły osiągają wyznaczone cele, a inne tkwią w kłótniach i nie potrafią osiągnąć znaczących wyników? Ten problem zaczął badać dr Meredith Belbin. Postawił sobie pytanie: „Jaka jest przyczyna nieefektywności zespołów?”.
Szukając odpowiedzi możemy odwołać się do sportu. Członkowie zespołów, które osiągnęły sukces odnaleźli pozycję, na której najlepiej grają. Jeden najlepiej gra w ataku, inny w obronie, a kto inny jest bramkarzem.  Gdyby wszyscy chcieli w jednym czasie kopnąć piłkę, zapanowałby chaos. Dlatego efektywny zespół powinien składać się z graczy, którzy grają na pozycjach zgodnie ze swoimi umiejętnościami.

Budowanie efektywnego zespołu rozpoczynamy od poznania ról zespołowych. Rola zespołowa to wypadkowa dominujących cech charakteru i sposobu zachowania się osoby w grupie. Znając rolę osoby możemy przewidywać jak będzie się komunikowała, budowała relacje z innymi i w którym obszarze działań będzie najbardziej efektywna.
Metodę dr Belbina wykorzystujemy od 15 lat. Jesteśmy właścicielami narzędzia e-Interplace®, które pomaga zdiagnozować rolę wszystkich członków zespołu. Szkolenie Belbin Workshop to pierwszy krok do rozwoju efektywności Twojego zespołu.

Korzyści ze szkolenia:

  •  Określenie własnej roli zespołowej;
  •  Poznanie sposobów identyfikacji ról innych osób;
  •  Poznanie zasad, według których należy budować efektywny zespół;
  •  Poprawa współpracy w zespole poprzez docenienie różnorodności;
  •  Doskonalenie komunikacji.

Gry, które wykorzystujemy w tym programie szkoleniowym:

Opinia uczestniczki szkolenia – firma AGORA S.A.:
„Atmosfera – rewelacja! Na początku było mniej entuzjazmu (ludzie mniej się znali z innej strony), potem pełna współpraca i radość przebywania razem. Rodzaj projektów – pierwszy raz uczestniczyłam w zadaniach, które absolutnie odbiegały od dotychczasowych (sztampowych). Świetnie angażujące, pomysłowe, pokazujące praktyczne wykorzystanie różnych osobowości w zespole. Wiedza – uporządkowanie dotychczasowej + dołożenie nowych informacji. Bardzo przydatne – wiedza o sobie i innych!”


Discover Team posiada akredytację na stosowanie narzędzia Interplace, udzieloną przez firmę BELBIN POLSKA® /część grupy Benefactor/, będącą jedyną firmą reprezentującą Belbin Associates UK® w Polsce.