English Polski
Loading

Tworząc programy kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy i użyteczność w pracy. Uczestnicy od razu mogą sprawdzić tę wiedzę w grach i się do niej przekonać.
Programy spotkań układamy tak, aby pasowały do aktualnych potrzeb zespołu. W zależności od nich możemy położyć nacisk na wiedzę, narzędzia lub integrację.

Zarządzanie przez cele

Współpraca i zaufanie

Przywództwo w zespole

Strategically Thinking Leader – e-learning

Od 2004 roku szkolenia Discover Team wzmacniają mój zespół.
Andrzej Odzioba – Dyrektor Sprzedaży
- Żywiec Zdrój S.A.

Lider Myślący Strategicznie

Efektywny zespół

Mądra integracja

Miękkie umiejętności zarządzania projektem

Kreatywność

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele

Bracia Wright spełnili marzenia wielu ludzi o lataniu. Skonstruowali pierwszy samolot na świecie. W realizacji swoich planów nie przeszkodziło im nawet to, że nie posiadali odpowiedniego wykształcenia. Nie byli inżynierami ani naukowcami. Wszystko zawdzięczali pasji i konsekwentnemu dążeniu do celu.

Kiedy bracia Wright zdecydowali się zbudować maszynę latającą, wszystkie działania podporządkowali temu celowi. Zbadali, w którym miejscu USA jest najlepsze miejsce do testowania prototypów i tam się przenieśli. Podporządkowali całe swoje życie, aby móc testować kolejne rozwiązania.

Przez lata doskonalili konstrukcję. Przebadali ponad sześćdziesiąt różnych profili i kształtów skrzydeł we własnoręcznie zbudowanym tunelu aerodynamicznym. Zimą 1903 roku ich samolot utrzymał się w powietrzu całą minutę! Wykonali na nim ponad tysiąc udanych lotów. Kolejne modele samolotów pozwalały na coraz dłuższe i bezpieczniejsze loty. Cel został osiągnięty.

Metoda zarządzania przez cele wykorzystuje technikę kaskadowania. Menedżer odpowiada sobie na pytanie: jakie cele musi osiągnąć podwładny, abym ja mógł zrealizować swoje. Zadaniem szefa jest wskazanie celu, a nie dobór i opis drogi do niego. To, w jaki sposób cel zostanie osiągnięty zależy od podwładnego. Dzięki zarządzaniu przez cele pracownicy są bardziej zaangażowani, rośnie także ich motywacja. Czują, że mają wpływ na firmę.
Podczas szkolenia szczególną uwagę zwrócimy na proces wyznaczania celów.

Omówimy i przećwiczymy:

  • informowanie (informowanie o celach, pokazanie tła i kontekstu, określanie ryzyka i problemów, uzasadnianie zmian, określanie zasobów, ustalanie kompetencji);
  • organizowanie (zapewnianie zasobów, uzgadnianie trybu postępowania, ustalanie zakresu odpowiedzialności);
  • motywowanie (powiązanie indywidualnych interesów pracownika z celem, uwzględnianie i usuwanie zastrzeżeń, udzielanie feedbacku, pokazywanie postępu, wspieranie).

Omówimy i przećwiczymy także, jak powinno wyglądać uzgadnianie celów między szefem i pracownikiem.

Korzyści ze szkolenia:

  • Zrozumienie znaczenia celów;
  • Zdobycie umiejętności formułowania celów;
  • Wzmocnienie umiejętności kierowania przez cele, tj. umiejętności informowania, organizowania i motywowania;
  • Wzrost  kompetencji szefowskich w zakresie prowadzenia rozmów z pracownikiem.

Gry, które wykorzystujemy w tym programie szkoleniowym: