English Polski
 

Blog

Tagi

ciekawe badania ciekawe historie design thinking efektywne przywództwo efektywny zespół gry szkoleniowe komunikacja konferencje materiały dla trenera myślenie strategiczne proces uczenia się role zespołowe Belbina team building współpraca i zaufanie wyjazdy integracyjne zarządzanie przez cele

Mądra integracja – sposobem na spotkania firmowe

Organizacja wyjazdów firmowych

Nasza firma szkoleniowa zajmuje się organizacją wyjazdów firmowych od początku do końca. To oznacza, że bierzemy odpowiedzialność za powodzenie całego przedsięwzięcia, jakim jest wyjazd integracyjny. Pomagamy w znalezieniu hotelu odpowiadającego wymaganiom i potrzebom klienta, jak również jesteśmy w stanie zaproponować i skoordynować przebieg wszelkiego rodzaju dodatkowych atrakcji: dyskoteki, grilla, paintballu, rajdu samochodami terenowymi, czy spływu kajakowego.
Zapewnimy nadzór nad przebiegiem takiego wydarzenia, tak aby nasi uczestnicy nie musieli się o nic martwić i mogli czerpać radość z nowych przeżyć.

Wyjazdy integracyjne pochodzące od szkoleń

Od lat specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń edukacyjnych. Szkolenia te niosą ze sobą konkretną wiedzę. Jednak, aby nie były one nudne, do ich prowadzenia używamy aktywnych gier, które dają bardzo dużo materiału do omówień i dogłębnej refleksji. Nasze gry są mocno integrujące, co ostatecznie przekłada się na lepsze funkcjonowanie zespołów i organizacji. Dlatego każde nasze szkolenie jest pomyślane tak, aby poprawić współpracę, zwiększyć zaangażowanie i wzmocnić zaufanie w zespole.

Zdarza się jednak, że klient nie chce przemęczać pracowników wykładami i nową wiedzą, a podstawowym priorytetem spotkania jest integracja. Często takie spotkania są też określane jako wyjazdy motywacyjne. Wtedy proponujemy wypracowany przez wiele lat naszej pracy model wyjazdów integracyjnych, które nazywamy mądrą integracją. Mądra integracja opiera się na podobnych projektach, jakich używamy do prowadzenia szkoleń. Jednak w tej wersji projekty posiadają ograniczoną liczbę wprowadzanych teorii i omówień.

Z naszych doświadczeń wynika, że aby spotkanie integracyjne spełniło swoją rolę, uczestnicy muszą wierzyć w jego celowość, w to że zaproponowane im zajęcia będą wyróżniały się czymś wyjątkowym. To właśnie daje mądra integracja.

Ciekawy team building – czyli mądra integracja

Mądra integracja to swojego rodzaju złoty środek: zrównoważone połączenie zabawy i edukacji. Wyjazd powstały w myśl mądrej integracji jest nie tylko emocjonującym wydarzeniem, ale stanowi również skuteczne narzędzie kształtowania długofalowych celów związanych z kulturą organizacyjną firmy. Poprzez to ma bezpośredni wpływ na atmosferę panującą w miejscu pracy.
Mądra integracja przebiega na trzech poziomach: organizacyjnym, zespołowym i indywidualnym.

Poziom organizacyjny łączy się z kulturą firmy, która z jednej strony jest tworzona „odgórnie” przez wyznaczenie obowiązujących standardów, a z drugiej strony ciągle dynamicznie zmienia się poprzez zetknięcie z indywidualnymi postawami pracowników. Ten dynamiczny dialog może być w sposób otwarty prowadzony podczas spotkań integracyjnych i dzięki niemu może powstawać autentyczna, nienarzucona kultura firmy. Poprzez udział w grach i projektach poza codziennym kontekstem, pracownikom łatwiej o otwartość i pogłębianie relacji. Uczestnicy w działaniu poznają się lepiej, dowiadują się o sobie nowych rzeczy, co powoduje wzrost zaufania. W rezultacie za pomocą spotkania integracyjnego zostaje stworzone jednocześnie poczucie przynależności do firmy, jak i dogodne środowisko do pracy.

Poziom zespołowy dotyczy wzmacniania grupy. Podczas mądrej integracji budujemy siłę zespołów przemycając zarazem elementy edukacyjne, które pozwalają im uczyć się i rozwijać.
Zespołowe uczenie się jest bardzo istotne, gdyż to zespoły, a nie jednostki są w nowoczesnych organizacjach podstawowymi komórkami uczącymi się.
Szkolenia opierające się o budowanie zespołu – team building, łączymy z miękkimi umiejętnościami interpersonalnymi. Na program takiego spotkania integracyjnego składają się, połączone w spójną całość, zadania, projekty i gry. Są to przedsięwzięcia, które wymagają współpracy w zespole, opartej na dobrej komunikacji. W trakcie takich spotkań buduje się przynależność do zespołu, wzajemną akceptację i zaufanie.
Oprócz wartości merytorycznych podstawową korzyścią z takich spotkań jest radość ze wspólnego działania, wypracowanie satysfakcji z przynależności do zespołu i zdobycie motywacji do dalszej pracy.

Poziom indywidualny dotyczy jednostki w zespole. Przygotowane przez nas zadania projektowe dają możliwość zidentyfikowania przez każdego uczestnika swojej roli zespołowej, zdiagnozowania własnego potencjału. Osoby biorące udział w organizowanych przez nas spotkaniach integracyjnych otrzymują informację zwrotną, jak ich zachowania wpływają na innych.
Większość tworzonych przez nas projektów rozwijaja kreatywność, zaszczepiając w uczestnikach chęć do przełamywania schematów.

Integracja dla firm „szyta na miarę”

Organizując wyjazdy firmowe pozostawiamy do decyzji klienta, jak podczas projektowanego wyjazdu ma się przedstawiać proporcja edukacji do zabawy. Każdy projekt który stworzyliśmy może być użyty do celów czysto integracyjnych bez dodatkowo rozbudowanej wiedzy. Jednak jeśli zaistnieje taka potrzeba możemy spotkanie wzbogacić o wiedzę merytoryczną, która pozwoli zespołom lepiej zrozumieć pewne procesy i spowoduje przyrost wiedzy w organizacji.
Ponieważ nasze gry tworzymy sami, jesteśmy w stanie dostosować je tak, aby dokładnie odpowiadały potrzebom każdego zespołu.

Tagi: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>