English Polski
Loading

Ucząc, uczymy się sami.
Proponujemy tylko to, co sprawdziliśmy na sobie.
Nie przeładowujemy informacjami.
Prowadząc szkolenia cenimy humor i dobrą atmosferę.

Historia firmy

W czym możemy pomóc?

Nasi klienci

Referencje

Metodologia

Trenerzy

Referencje

Referencje

 

Capgemini Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy firmie Discover Team za pomoc i przygotowanie spotkania dla kadry menadżerskiej naszej firmy (40 uczestników). Spotkanie to miało charakter konferencyjno warsztatowy.
Discover Team przygotował spójną koncepcję całości spotkania, budującą zaangażowanie uczestników i przekazującą najważniejsze założenia firmy. Forma spotkania – połączenie warsztatów surrealistycznych wraz ze spotkaniem biznesowym wyzwoliło w uczestnikach kreatywność, zwiększając przy tym efektywność działania zespołu. Całość współpracy z firmą Discover Team oceniamy bardzo pozytywnie i polecamy ją jako profesjonalny zespół zaangażowanych trenerów, przygotowanych do współpracy przy realizacji projektów dostosowanych do odbiorców.

Ewa Gołębiewska-Krzyżan – Dyrektor Personalny

 

Cyfrowy Polsat S.A.

Od trzech lat realizujemy z firmą Discover Team szkolenia rozwojowe pt. “Belbin Workshop – Komunikacja i budowanie zespołu”.
Cele tych szkoleń to: poznanie uniwersalnej metody budowania efektywnych zespołów, budowanie komunikacji, docenienie różnorodności, praca nad formułowaniem i realizacją celów, identyfikowanie indywidualnego i zespołowego potencjału, rozwijanie postawy współpracy. Forma gier i nauki przez doświadczenie spotyka się z dużym uznaniem uczestników. Szkolenie jest wysoko oceniane w ankietach ewaluacyjnych.
Do tej pory odbyło się ponad 20 takich szkoleń i nadal są realizowane.
Polecamy Discover Team jako profesjonalnego partnera w realizacji tego rodzaju szkoleń, który sprawia, ze oprócz celów merytorycznych realizowana jest innowacyjna, atrakcyjna dla uczestników forma.

Anna Roszewska – Dyrektor Personalny
 

Philips Polska Sp. z o.o.

Serdecznie dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania typu team building dla firmy Philips Polska Sp. z o.o.
Gry przygotowane przez firmę Discover Team, a w szczególności gra “Współpraca” pokazały uczestnikom jak realizować wspólny cel w oparciu o zaangażowanie i wzajemne wsparcie. Gry były doświadczeniem, z którego wnioski uczestnicy mogli przenieść do codziennej pracy.
Program łączył wartości edukacyjne z integracyjnymi i realizował następujące hasła:

 • “Budujmy wzajemne zaufanie i zrozumienie”.
 • “Razem możemy więcej. Tego czego nie dokonam sam dokonamy w zespole”.
 • “Ja jestem właścicielem Przyszłości. To co się wydarza jest w naszych rękach”.

Team building zgodnie z założeniami pomógł w integracji zespołu i budowaniu wzajemnego zaufania. Zajęcia były perfekcyjnie przygotowane od strony merytorycznej i przeprowadzone z pełnym zaangażowaniem przez trenerów Discover Team.

Tomasz Lisewski – Dyrektor Generalny

 

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Dziękuje bardzo firmie Discover Team za przygotowanie i perfekcyjne przeprowadzenie spotkania motywacyjnego z wykorzystaniem gry strategicznej ,,Strategia”.
Ważne dla nas byto aby proponowana Gra:

 • wywołała entuzjazm i pozytywną energię,
 • była oparta na rywalizacji i na relacjach,
 • aby ważna w niej była komunikacja,
 • aby działa sie pod presją czasu, i
 • aby walka była do końca.

Pomimo złożoności i wielości oczekiwań firma Discover Team znakomicie wywiązała sie z całości przedsięwzięcia, uważnie badając nasze potrzeby i dopasowując propozycje do naszych konkretnych potrzeb.
Gra ,,Strategia” zaangażowała wszystkich uczestników. Dynamika i wysoka energia były obecne od początku do końca gry. Zaproponowane zadania były niespotykane i bardzo ciekawe. Realizacja spotkania była perfekcyjna.
Polecam Discover Team, jako firmę o najwyższym poziomie profesjonalizmu.

Gabriela Krause – Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia

 

Business Consulting Center Sp. z o.o.

Bardzo dziękujemy za współpracę przy organizacji i realizacji szkolenia dla Pracowników naszej firmy z zakresu komunikacji i współpracy zespołowej, zrealizowanego w formie autorskiego programu opartego o grę „Strategia”.
Zespół Discover Team dostarczył nam niezapomnianych pozytywnych przeżyć i emocji. Poprzez ciekawe zajęcia i twórczą zabawą przebiegającą w atmosferze rywalizacji, zdobywaliśmy nowe doświadczenia i poznawaliśmy się nawzajem w sytuacjach innych niż na co dzień.
Niesamowita osobowość Trenerów i sposób ich pracy sprawia, że tworzą dobrze zgrany zespół, z którym od początku doskonale sie rozumieliśmy.
Trenerzy wykazywali się dużą wrażliwością na potrzeby klienta, elastycznością i szybkością działania. Świetna organizacja, staranność i solidność na każdym etapie projektu, w każdym szczególe.
Bardzo dziękujemy także za zarekomendowanie fantastycznego miejsca na szkolenie i pomoc w realizacji kwestii organizacyjnych związanych ze szkoleniem.
Podziękowania dla całego zespołu Discover Team za miłą współpracę!

Magdalena Owczarczak-Podołowska – Manager Zespołu Zarządzania Kadrami Grupy BCC

 

Grupa Onet.pl S.A.

W imieniu zespołu pracowników Grupa Onet.pl SA serdecznie dziękuję firmie Discover Team za zorganizowanie i profesjonalne przeprowadzenie zajęć integracyjno-szkoleniowych.
Celem spotkania był rozwój współpracy w naszym zespole, zapoznanie go z metodami zarządzania projektem i integracja dwóch działów.
Gry: “Rozgrzewka”, “Mosty” i “Współpraca” pod względem metody i treści były idealnie dobrane do realizacji tych celów.
Uczestnicy zajęć wspominają je jako bardzo atrakcyjne i angażujące, przy tym odpowiednio dostosowane do warunków naszej codziennej pracy. W atmosferze dobrej zabawy mieliśmy wyjątkową okazję do głębokiej analizy naszych predyspozycji i zachowań, czynników warunkujących konstruktywną współpracę oraz elementów budowy efektywnego zespołu.
Discover Team dał się poznać jako doświadczony i kompetentny zespół trenerów, który postawione mu zadanie wykonał wzorowo.
Polecam Discover Team jako rzetelnego partnera, którego cechuje umiejętność doboru formy zajęć do specyfiki szkolonej grupy i jej potrzeb.

Renata Morlewska-Sipior – Dyrektor Finansowy

 

Bank BGŻ S.A.

Z przyjemnością rekomenduję firmę DISCOVER TEAM jako profesjonalnego partnera w realizacji programów rozwojowych.
Bank BGŻ SA współpracuje z powodzeniem z firmą DiSCOVER TEAM przy organizacji szkolenia „MYŚLENIE STRATEGICZNE”. W ramach współpracy wspólnie realizowaliśmy szkolenie dla kadry zarządzającej sprzedażą MSP i Mikro. W ramach tego projektu dedykowanego kadrze menedżerskiej, koordynatorom oraz pracownikom Banku przeprowadzony był warsztat, który miał na celu doskonalenie umiejętności myślenia strategicznego. Wyniki warsztatu był zaskakujące. Obserwując zachowania uczestników można wyłonić naturalnych przywódców oraz osoby wspierające realizacje celów. Dodatkowo warsztat dostarcza niezwykłych wrażeń, pokazuje jak przyjęte podczas warsztatów zasady rywalizacji i współpracy są rzeczywiście realizowane. Dla obserwatora może dostarczyć niezwykle ciekawej wiedzy o uczestnikach warsztatów, zaś samym uczestnikom niezwykłych doznań, sprawdzenia własnych mocnych stron, odkrycie słabości oraz udziału w niezwykle wciągającej zabawie.

Rozumienie naszych potrzeb, bardzo dobra znajomość zagadnień będących przedmiotem wdrażanych rozwiązań oraz profesjonalizm w projektowaniu i realizowaniu warsztatu były gwarantem osiągnięcia założonych celów biznesowych. Wysoko oceniam również wartość merytoryczną zaproponowanych rozwiązań i pracujących z nami konsultantów i trenerów.

Polecam firmę DISCOVER TEAM jako godnego zaufania partnera.

Agnieszka Jackiewicz-Zatyka – Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą MSP i Mikro

 

Raiffeisen Bank Polska S.A.

W imieniu zespołu managerów Raiffeisen Bank Polska S.A. pragnę serdecznie podziękować zespołowi Discover Team za świetnie poprowadzone warsztaty. Dogłębna analiza naszych potrzeb pozwoliła na zorganizowanie wartościowego przedsięwzięcia z ogromną zawartością merytoryczną.

Główny cel spotkania – pogłębienie poczucia współodpowiedzialności za wynik jaki osiąga zespół został w pełni zrealizowany w grze “Współpraca”. Moduł “Skrapbooks” pozwolił na lepsze poznanie się uczestników spotkania i sprawił, że wzrosło wzajemne zaufanie i zrozumienie dla różnorodności postaw w zespole.
Umiejętność dopasowania się do wymagań, kreatywna organizacja oraz pełen profesjonalizm trenerów zapewniły nam dobrą zabawę oraz niezapomniane wrażenia, które zaspokoiły oczekiwania nawet najbardziej wymagających uczestników spotkania.

Urszula Banasik – HR Business Partner

 

PKO BP Sp. z o.o.

Dziękuję firmie Discover Team za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia “Kreatywność w działaniu”.
Celem spotkania było zaproponowanie uczestnikom programu, w którym mogliby rozwinąć umiejętności przełamywania schematów i twórczego eksperymentowania.
Świadomość twórczego procesu i umiejętność eksperymentowania ułatwia podejmowanie trudnych decyzji w złożonych problemach. Zajęcia dały możliwość treningu w tym zakresie.
Poza względami merytorycznymi szkolenie było świetną zabawą i integracją zespołu. Dało radość tworzenia i poczucie uczestnictwa w ciekawym, niezwykłym wydarzeniu.
Polecam Discover Team jako partnera rozumiejącego doskonale potrzeby klienta i realizującego je w kreatywnych, inspirujących formach.

Piotr Klimek – dyrektor marketingu w departamencie korporacyjnym PKO BP

 

Covidien Polska Sp. z o.o.

Niniejszym pismem, chciałabym wyrazić podziękowanie i przekazać wyrazy najwyższego uznania dla całego zespołu Discover Team za Państwa profesjonalizm, pełne oddanie oraz udzielone wsparcie merytoryczne i praktyczne w czasie przeprowadzonego projektu szkoleniowego, którego nadrzędnym celem była integracja, wzrost motywacji i identyfikacji z firmą całego zespołu Pracowników Covidien Polska Sp. z o.o.

Głębokie zmiany procesów zachodzące w naszej firmie w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na pracę wszystkich członków naszego zespołu . Tym samym wymagają one koncentracji Zarządu i podjęcia takich działań, które pomogą naszym Pracownikom adaptować się do zmian. Spotkanie integracyjne, które przy Państwa pomocy zorganizowaliśmy, a także prowadzone przez Państwa działania merytorycznie w sposób wydatny przyczyniły się do realizacji zakładanych celów.

To, co szczególnie wyróżnia zespół Discover Team to:

 • Umiejętność identyfikacji potrzeb klienta i ich zrozumienie;
 • Dostosowanie i zindywidualizowanie prowadzonych działań zgodnie z potrzebami;
 • Umiejętność słuchania i reagowania na zmieniające się wymagania projektu;
 • Perfekcyjne przygotowanie;
 • Entuzjazm, energia i pełne zaangażowanie podczas prowadzonych działań;

Projekt zorganizowany przy Państwa wsparciu był kluczowy dla naszego zespołu w rozpoczętym roku finansowym – dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu zakończył się on pełnym sukcesem. Dzięki Państwa bezpośredniemu zaangażowaniu w niemalże wszelkie jego aspekty, ja jako organizator przedsięwzięcia czułam się bezpiecznie, a wszyscy uczestnicy spotkania przenoszą zdobyte doświadczenia na codzienną pracę.

Jeszcze raz dziękuję!

Elżbieta Heininger – HR Manager

 

Politechnika Łódzka

Jako koordynator Projektu składam serdeczne podziękowanie za przygotowanie i poprowadzenie szkolenia “Jak kierować zespołem projektowym” opartego o teorię “Organizacji uczącej się”. Szkolenie było perfekcyjnie przygotowane zarówno od strony merytoryczno-metodologicznej jak i dynamiki prowadzenia zajęć. Szkolenie dotyczyło rozwoju kompetencji lidera projektu w zakresach:

 • skutecznej komunikacji
 • budowania zespołu
 • myślenia analitycznego
 • nastawienia na wynik
 • motywowania.

Program był dostosowany do kultury organizacji jaką jest uczelnia. Poszczególne zagadnienia były tak przygotowane, aby uczestnicy mogli zdiagnozować swój potencjał i zaplanować swój dalszy rozwój jako część kadry zarządzającej uczelnią. Rekomenduję firmę Discover Team jako partnera potrafiącego zrealizować całkowicie cele merytoryczne szkolenia i wzbudzić ciekawość, a nawet entuzjazm uczestników do rozwoju zakresie przywództwa i zarządzania zespołem.

Konrad Szumigaj – Koordynator Projektu

 

Nutricia Polska Sp. z o.o.

W imieniu własnym i zespołu Nutricia Polska Medical Nutrition Division chcemy serdecznie podziękować zespołowi Discover Team za przeprowadzony projekt szkoleniowy „Myślenie strategiczne – Gra strategiczna”.
Przeprowadzone przez Państwa zajęcia pozwoliły nam nie tylko spędzić ciekawie czas, angażując w zabawę zarówno tych, którzy lubią gry sportowe, jak i tych, których bardziej interesują wyzwania intelektualne, ale przede wszystkim mają dalekosiężne skutki:

 • współpraca członków poszczególnych zespołów umożliwiła im lepsze poznanie się i zrozumienie w sytuacji biznesowej – sytuacji, którą można porównać z kryzysową, w wtedy, gdy pod planszą narastają emocje i chęć zwycięstwa,
 • wiele osób jeszcze kilka dni po spotkaniu analizowało przebieg gry, starając się zrozumieć swój sukces lub porażkę, wyciągając wnioski na przyszłość. Obecnie, gdy poruszamy tematy strategiczne, możemy się odwoływać do gry, w której możliwa był natychmiastowa obserwacja skutków stosowanych strategii.

Zespół Discover Team był profesjonalny, zaangażowany, nawiązujący dobre relacje z uczestnikami gry, budujący swój autorytet.
Jeszcze raz dziękujemy.

Ewa Latko – Dyrektor Zarządzający Medical Nutrition Division – Nutricia Polska

 

Sofrecom Polska Sp. z o.o.

W urokliwie położonym Hotelu Masuria, firma Discover Team zorganizowała dla Sofrecom Polska wyjazd integracyjny. Nasza impreza była podzielona na dwa moduły. Tematem przewodnim pierwszego był surrealizm i w ramach tej części zabawy mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności w malarstwie, konstruowaniu abstrakcyjnym, czy też aktorstwie. Drugim modułem była gra strategia, która wymagała od nas zarówno sprawności fizycznej, sprytu jak i umiejętności myślenia strategicznego.

Sofrecom Polska organizuje integrację dla swoich pracowników już od kilku lat, natomiast pierwszy raz skorzystaliśmy z pomocy Discover Team i wiemy na pewno, że nie był to jedyny raz. Żaden nasz dotychczasowy wyjazd integracyjny nie spotkał się z tak pozytywnymi opiniami naszych pracowników.

Discover Team to grupa profesjonalistów, którzy mają bardzo istotną cechę – kochają to co robią. Ich ogromne zaangażowanie udzieliło się nam wszystkim, w efekcie czego z radością malowaliśmy ogromne, surrealistyczne obrazy, konstruowaliśmy niesamowite maszyny i kręciliśmy filmy. Z kolei gra strategia obudziła w nas żyłkę współzawodnictwa i dała temat do wielu, późniejszych, zażyłych dyskusji nad wybranym sposobem „walki z przeciwnikiem”. Innymi słowy, nie mieliśmy możliwości nawet przez chwilę się nudzić a dzięki różnorodności zadań, każdy z nas mógł znaleźć coś dla siebie i liczyć przy tym na pomoc eksperta w wybranej dziedzinie.
Warto również podkreślić fakt, że po powrocie otrzymaliśmy od organizatorów pełną dokumentację z imprezy, wraz z nakręconymi przez nas filmami.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować firmie Discover Team za organizację naszego wyjazdu, za możliwość sprawdzenia się w tak wielu dziedzinach i za wspaniałą wieczorną imprezę z DJ’em.
Discover Team to profesjonaliści z pasją i bez najmniejszych obaw możemy polecić ich usługi.

Krystyna Dłubak – Kierownik ds. Zasobów Ludzkich

 

Agora S.A.

Z przyjemnością rekomenduję firmę Discover Team jako profesjonalnego i innowacyjnego partnera w realizacji programów szkoleniowych.
W 2008 roku firma Discover Team przeprowadziła dla firmy Agora S.A. cykl szkoleń rozwijających następujące kompetencje menedżerskie:

 • umiejętności strategicznego myślenia;
 • zarządzanie innowacyjnymi pomysłami;
 • budowanie efektywnego zespołu;
 • rozwijanie współpracy w zespole;
 • diagnozy leadership i jego rozwoju.

Spotkania miały dynamiczną formę gier i symulacji, bardzo atrakcyjną dla uczestników. Szkolenia były przygotowane bardzo profesjonalnie pod względem metodologii. Wszystkie założone cele edukacyjne zostały zrealizowane.

Anna Roszewska – Dyrektor ds. pracowniczych (obszar Technologia, Finanse, Druk, Internet).

 

Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o.

W imieniu własnym oraz moich współpracowników pragnę wyrazić podziękowanie za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, które na trwale pozostanie w naszej pamięci.
Wysoko oceniamy poziom przeprowadzonych zajęć, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formy przekazu wiedzy. Przygotowane przez Państwa zadania nie tylko bawiły, ale przede wszystkim sprzyjały integracji i definiowaniu mocnych i słabych stron naszego zespołu, co z uwagi na charakter naszej pracy oraz fakt, że jesteśmy zespołem silnych indywidualności, ma niebagatelne znaczenie.
Zaproponowane zadania były dynamiczne, angażowały w pełni każdego uczestnika, nie pozwalały na choćby moment znudzenia, co miało duży wpływ na przyswojenie przekazywanej wiedzy.
Polecam firmę Discover Team jako wysoko profesjonalnego partnera.

Dr Irena Ożóg – Prezes

 

Frito Lay Poland Sp. z o.o.

Szkolenie, które firma „Discover Team” przygotowała dla naszej firmy dotyczyło pracy zespołowej w następującym zakresie: efektywność działania, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
Szkolenie wyróżniało się bardzo dokładnym dopasowaniem programu do potrzeb naszej firmy. Cele, które sobie postawiliśmy, zostały w trakcie szkolenia w pełni zrealizowane. Spotkanie doskonale odpowiadało potrzebom grupy docelowej.
Zorganizowane było wokół jednej koncepcji przewodniej – współdziałania w zespole w różnych aspektach. Szkolenie charakteryzowało się:

 • bardzo wysoką dynamiką,
 • atrakcyjnym, różnorodnym w formie programem,
 • profesjonalną i zaangażowaną postawą trenerów,
 • elastycznością.

Polecamy firmę „Discover Team” jako zaangażowanego i profesjonalnego partnera.

Bogumiła Lech – Kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży

 

Żywiec Zdrój S.A.

Firma Discover Team przygotowała dla Żywiec Zdrój spotkanie szkoleniowe Działu Sprzedaży – „Jak efektywnie współpracować w zespole”. Szkolenie okazało się doskonałym materiałem do analizy działania zespołu, jego problemów, interakcji w nim zachodzących, a przy tym intelektualną przygodą dla uczestników.
Olbrzymi profesjonalizm, elastyczność i odpowiedź na zapotrzebowanie klienta – tak w jednym zdaniu mogę polecić firmę Discover Team.

Magda Dybska-Tabor – Dyrektor ds. Personalnych